Tragovi ostaju za onima koji su otišli…

za onima kojih više nema…


Živjeće zauvijek…u mom srcu,
mojoj duši, mom pamćenju, u meni…
Umijem sa riječima, ali ne želim.

Neka srce priča svoju priču,
riječi nisu potrebne…